مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی- موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
موسسه عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/16 | موسسه عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی تهران

یک موسسه علمی، پژوهشی خصوصی است که در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۲) با ریاست دکترسیدمحمدرضا علوی‌زاده تاسیس شد.
موسسه در حال حاضر دارای دو گروه روانشناسی بالینی و عصب‌روانشناسی ورزشی است.
فرآیند انتقال امتیاز مجله عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی به موسسه در حال انجام است.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی:
http://jcsnp.ir/find.php?item=1.137.39.fa
برگشت به اصل مطلب