مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی- فرآیند انتشار
فرآیند انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/13 | 

مسیر عمومی یک مقاله در سبا:

در جدول زیر مسیر فرضی یک مقاله از دریافت تا انتشار را مشاهده می‌کنید

 

مسیر کلی:

  • دریافت مقاله
  • بررسی کیفی توسط سردبیر یا دبیر علمی
  • بررسی ساختاری توسط کارشناس
  • بررسی علمی توسط داوران
  • بررسی و اصلاح ویرایشی توسط ویراستاران
  • انتشار و نمایه سازی

 

 

انجام دهنده اقدام وضعیت مقاله تبدیل می شود به
نویسنده تکمیل فرم ارسال مقاله در انتظار بررسی کیفی و موضوعی توسط دبیر علمی
دبیر علمی یا سردبیر بررسی کیفی مقاله در صورت تایید: در حال بررسی ساختاری توسط کارشناس
کارشناس بررسی ساختاری در صورت نقص: نیازمند اصلاحات ساختاری توسط ارسال‌کننده
نویسنده اصلاح ساختاری بررسی اصلاحات ساختاری
کارشناس بررسی اصلاحات ساختاری در صورت تایید: در انتظار انتخاب داور توسط سردبیر
سردبیر یا دبیر علمی ارسال برای داوری در انتظار داوری تخصصی
داوران انجام داوری داوری تکمیل‌شده
کارشناس بررسی وضعیت داوری ها و ارسال برای سردبیر در صورت اتمام کار داوران: در انتظار جمع‌بندی داوری توسط سردبیر
سردبیر جمع بندی نتایج داوری و ارسال به نویسنده نیازمند اصلاحات داوری توسط ارسال‌کننده
نویسنده اصلاح علمی بر اساس نظرات داوران اصلاح‌شده توسط ارسال‌کننده
کارشناس بررسی اصلاحات علمی و ارسال برای سردبیر در انتظار بررسی اصلاحات توسط سردبیر
سردبیر بررسی اصلاحات داوری در صورت تایید: پذیرفته علمی توسط سردبیر
کارشناس بررسی مقاله و ارسال برای سرویراستار نیازمند ویراستاری
سرویراستار ارسال انواع فایل ها به انواع ویراستارها در حال ویرایش
ویراستاران انجام ویراستاری ویرایش شده
سرویراستار بررسی ویرایش ها و ارسال به نویسنده نیازمند اصلاحات ویرایشی
نویسنده اصلاح مقاله بر اساس نظرات ویراستاران نیازمند نهایی کردن ویرایش
سرویراستار بررسی اصلاحات ویرایشی ویرایش نهایی شده
سرویراستار همکاری با تیم ویراستاری برای تهیه نسخه نهایی در انتظار رویت نهایی - Galley Proof
نویسنده تایید نهایی در انتظار انتشار
مدیر نشر انتشار مقاله منتشر شده
مدیر نمایه سازی دریافت کد DOI و نمایه سازی مقاله مقاله نمایه شده

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی:
http://jcsnp.ir/find-1.133.33.fa.html
برگشت به اصل مطلب