راهنمای نگارش

 | تاریخ ارسال: 1400/5/28 | 
از نویسندگان و پژهشگران محترم تقاضا می‌شود تا مقاله‌های دست‌نویس خود را در قالب فایل ورد در نرم‌افزار «Microsoft Office Word» با پسوند «docx.» با شیوه‌نامه ونکوور ارسال نمایند. 

بخش‌های مقاله به ترتیب شامل موارد زیر می‌شود: 
1. عنوان مقاله به زبان انگلیسی
2. نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آن­‌ها به زبان انگلیسی 
3. چکیده کوتاه یا مختصر به زبان انگلیسی (کلیدواژگان بر اساس جستجو در سرتیترهای موضوعات پزشکی MESH نوشته شود)
4. چکیده جامع به زبان انگلیسی
5. ملاحظات اخلاقی به زبان انگلیسی (به بخش ملاحظات اخلاقی به زبان انگلیسی مراجعه شود)
6. عنوان مقاله به زبان فارسی
7. نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آن­‌ها به زبان فارسی
8.  چکیده کوتاه یا مختصر به زبان فارسی (مطابق با چکیده انگلیسی نوشته شود)
9.  چکیده جامع به زبان فارسی مطابق با چکیده جامع انگلیسی (فقط جهت مطابقت دادن با چکیده جامع انگلیسی نوشته شود)
10. متن کامل مقاله به زبان فارسی
11. ملاحظات اخلاقی به زبان فارسی (به بخش ملاحظات اخلاقی به زبان فارسی مراجعه شود)
12. منابع فقط به زبان انگلیسی مطابق با شماره­‌گذاری‌­های داخل متن مقاله (فرمت ونکوور)

اصول نوشتار
 • با توجه به آن که طبق آیین نامه وزارت بهداشت، داشتن کد ارکید به عنوان یک شناسه منحصربه‌فرد برای همه نویسندگان الزامی است، با مراجعه به سایت ORCID نسبت به ثبت‌نام اخذ کد ارکید خود اقدام فرمایید. لطفاً در درج صحیح کد ارکید هر نویسنده دقت فرمایید.
 • اخذ و درج کد اخلاق برای مقاله الزامی است.
 • چنانچه مقاله یک کارآزمایی بالینی است، درج کد IRCT (مرکز ثبت کارآزمایی بالینی) در مقاله الزامی است. با مراجعه به لینک می‌توانید راهنمای مراحل لازم جهت اخذ این کد را مطالعه نمایید.
 • چنانچه مقاله حامی مالی دارد، حتماً باید در بخش تقدیر و تشکر اشاره شود.
 • درصورتی که مقاله برگرفته از پایان‌نامه است، باید نام دانشجو به عنوان نویسنده اول و نام استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم و نیز نویسنده مسئول در مقاله لحاظ گردد.
 •  حداقل 40 درصد از منبع‌های مقاله باید به مقالات ISI، Pubmed و Scopus و از پنج سال اخیر (20 درصد 2 سال اخیر) استناد داده شود.
 •  مقالات صرفاً باید به صورت یک فایل  word (ورژن 2007 به بعد) و بدون هرگونه صفحه آرایی، پاورقی، شماره‌گذاری صفحه یا درج Page Break ارسال شوند.
 • در مجموع، صرفا بایستی چهار فایل شامل 1) فایل با نام (صرفا در جایگاه اصلی فایل بانام) و 2) فایل بی‌نام (صرفا در جایگاه اصلی فایل بی‌نام)، 3) فایل مربوط به فرم ارائه مقاله (صرفا به صورت فایل پیش نیاز) و 4) فایل مربوط به فرم داوران پیشنهادی (صرفا به صورت فایل پیوست) ارسال شود.

اصول راهنما
1. آیین نگارش زبان فارسی رعایت شود و از به‌کار بردن واژگان خارجی و تخصصی تا حد امکان خودداری گردد. برای راهنما می‌توانید به راهنمای دستور خط زبان فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراجعه کنید.
2. ثبت مقاله فقط از طریق سایت مجله قابل پذیرش است. 
3. مقاله به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نگردیده و در سایر مجلات (حتی به زبان انگلیسی و غیره) به چاپ نرسیده باشد. به این منظور نیاز است تمام نویسندگان مقاله، فرم تعهدی که در این زمینه در نامه همراه مقاله (Cover Letter) تنظیم شده است را امضاء نموده و صرفا به صورت فایل پیش‌نیاز بارگذاری نمایند. به‌علاوه، فرم معرفی داوران پیشنهادی نیز باید صرفاً به صورت فایل پیوست ارسال گردد و در قسمت توصیف فارسی، عنوان «فرم داوران پیشنهادی» برای آن لحاظ گردد. فایل‌های با نام و بدون نام نیز باید در جایگاه اصلی خود آپلود شوند. 
4. برای تایپ عنوان فارسی از قلم B 14، چکیده فارسی از قلم ب نازنین 11 و برای حروف انگلیسی در متن مقاله از قلم Times Roman New-11، برای عنوان انگلیسی از قلم Times Roman New فونت 11 و برای چکیده انگلیسی از قلم Times Roman New فونت 9 در قالب فایل WORD سال 2007 به بعد، با حاشیه 5/2 سانتی‌متر از تمام جهات و با فاصله دو خط استفاده گردد. 
5. تمام واژه‌‌ها و اصطلاحات علمی انگلیسی در متن مقاله به صورت فارسی درج شوند، و در زیرنویس به صورت عبارت کامل ذکر شوند.
1-5. تمام واژه‌‌ها و اصطلاحات علمی انگلیسی که در چکیده و چکیده مبسوط به صورت اختصار درج می‌شوند، باید برای بار اول به صورت عبارت کامل در متن ذکر شوند و اختصار آن در داخل پرانتز آورده شود.
6. در مقاله‌های ارائه شده رعایت ملاحظات اخلاقی، ذکر اخذ رضایت نامه و محرمانگی اطلاعات ضروری است. 
7. در انجام پژوهش، اصول بیانیه هلسینکی (2008)، اصول اخلاق در پژوهش‌های روان‌شناسی، راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش‌­های دارای آزمودنی انسانی و مقررات حاکم بر آن باید رعایت شود.
8. حق هیأت تحریریه مجله، در قبول یا رد مقاله و یا اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است. اندیشه‌های بیان‌شده و خط‌ مشی‌های اعمال‌شده توسط نویسندگان، الزاماً بیانگر باورها و خط‌مشی‌های هیئت تحریریه نیست.

شیوه تتظیم دستنویس‌ها
صفحه اول (چکیده انگلیسی)
صفحه اول
 شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، وابستگی‌های سازمانی (affiliation) به زبان انگلیسی و پست الکترونیک، چکیده و واژگان کلیدی به انگلیسی است.
Times New Roman (font size: 10, Bold) اسامی نویسندگان به انگلیسی
وابستگی سازمانی با اندازه قلم 9 به شرح زیر نوشته شود:
در وابستگی سازمانی دانشگاه‌های دولتی
الف. اگر عضو هیئت علمی نیستید نباید نام دپارتمان بیاید و فقط مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور.
مانند:
مثال برای دانشجو بودن: دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی..، دانشکده، دانشگاه، ....، شهر..، کشور ...
مثال برای فارغ‌التحصیل غیرهیئت علمی: کارشناسی ارشد رشته ....، دانشکده .... ، دانشگاه ..... ، شهر .... ، کشور ....
ب. اگر عضو هیئت علمی هستید: به ترتیب مرتبه علمی، دپارتمان، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور.
مثال برای عضو هیئت علمی: دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
در وابستگی سازمانی دانشگاه آزاد
الف. اگر عضو هیئت علمی هستید به ترتیب مرتبه علمی ...، دپارتمان ...، واحد...، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر...، کشور...
به صورت زیر:
دانشیار گروه ....، واحد ...، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ...، کشور ...
ب. اگر عضو هیئت علمی نیستید:
الف) مثال برای دانشجو بودن: دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ....، واحد ...، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ...، کشور ...
ب) مثال برای فارغ‌التحصیل غیر هیئت علمی: دکترای رشته ...، واحد ...، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ...، کشور ...
نکته مهم 1: در نوشتن وابستگی سازمانی به انگلیسی، به هیچ وجه عنوان دپارتمان، دانشکده، دانشگاه و حتی شهر را از خودتان به انگلیسی ننویسید بلکه دقیقاً از سایت همان دانشگاه سرچ کرده و کپی کنید.
نکته مهم 2: اگر نام شهر در نام دانشگاه وجود دارد دوباره نباید قبل از نام کشور، نام شهر نوشته شود؛ مانند:
دانشگاه تهران، ایران (یعنی شهر تهران در نام دانشگاه است دیگر لازم نیست قبل از واژه ایران، شهر تهران را بنویسید) جزییات اطلاعات 
نویسنده مسئول* شامل شماره فکس یا تلفن، آدرس پستی و پست الکترونیکی است.
عنوان مقاله باید مختصر، مفید و جامع باشد (حتی‌المقدور بیش از 15 واژه نباشد و از به کار بردن واژگان اختصار در عنوان پرهیز گردد).
 
چکیده انگلیسی باید مطابق با چکیده فارسی تنظیم گردد. چکیده انگلیسی در مقالات پژوهشی باید دارای بخش‌های زیر باشد:
Background and Aim, Materials and Methods, Ethical Considerations, Findings, Conclusion, and Keywords.

در صورت پذیرش مقاله، نویسنده ملزم است چکیده‌ای نهایتاً دو صفحه‌ای (دارای 700 تا 1000 واژه) از مقاله پذیرش‌شده خود به صورت فایل پیوست در پروفایل تحت عنوان «چکیده مبسوط» برای مجله ظرف یک هفته پس از پذیرش ارسال نمایید.

ساختار چکیده مبسوط باید به شکل زیر باشد:
زمینه و هدف
مواد و روش‌ها
یافته‌ها
جدول و تصویر اصلی (حداکثر 2 جدول یا تصویر)
بحث و نتیجه‌گیری
ملاحظات اخلاقی
تقدیر و تشکر
سهم نویسندگان
تضاد منافع 
منابع (درون متنی)
نکات
الف. خواهشمند است به جز کم کردن حجم مقاله، هیچیک از ارکان اصلی مقاله اعم از عنوان مقاله، اسامی و افیلیشن‌ها، آدرس نویسنده مسئول، ایمیل، ملاحظات اخلاقی (شامل کد اخلاق و یا رعایت اصول اخلاقی)، تقدیر و تشکر، حامی مالی در بخش تقدیر و تشکر، منبع‌ها و ترتیب ونکوور بودن منبع‌ها را به هیچ وجه تغییر ندهید.
ب. منبع‌هایی که در چکیده مبسوط به کار می‌برید، باید از لحاظ شماره با منبع‌های مقاله اصلی پذیرفته‌شده تطابق داشته باشند؛ به این معنی که شماره منبع‌های به کار رفته باید با شماره منبع‌های موجود در مقاله اصلی کاملا یکسان باشند (برای نمونه، چنانچه منبع شماره 3 در مقاله اصلی‌تان متعلق به جانسون و همکاران است و در چکیده مبسوط نیز دقیقا از همین منبع استفاده نموده‌اید، باید شماره 3 را به آن اختصاص دهید و نه شماره جدید).

متن اصلی مقاله
فایل متن اصلی مقاله بایستی بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد نگارش و آماده‌سازی مقالات مختلف شامل: CONSORT برای کارآزمایی بالینی، STROBE برای مطالعات مشاهده‌ای، PRISMA برای مقالات مروری و فراتحلیل و STARD برای مطالعات ارزیابی دقت تشخیصی آماده شوند.
علاوه بر این، بخش ضمیمه شامل تشکر و قدردانی، محل تامین بودجه، تضاد منافع و سهم نویسنده در نگارش مقاله باید در انتهای متن مقالات برای تمام انواع مطالعات ذکر گردد.
در این نوع مقالات نتایج یک تحقیق ارائه می گردد. (3500 واژه، بدون چکیده، جدول، ملاحظات اخلاقی و منابع)
مقاله پژوهشی اصیل به ترتیب شامل بخش­ های زیر است:
زمینه و هدف : این بخش شامل موارد زیر است:
مشکل چیست، آنچه که تاکنون در این باره شناخته شده است و دلایل اهمیت موضوع، سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ پاسخ می‌گوید و شرح این که چگونه نتایج این پژوهش می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. هدف و یا فرضیه پژوهش (متناسب با نوع پژوهش)؛
مواد و روش‌ها: به‌شکلی باید نوشته شود که هر خواننده‌ بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، (نوع مطالعه، شرکت‌کنندگان و زمینه‌ای که پژوهش در آن اجرا شده است و چگونگی انجام آن). در این بخش باید ابزار جمع‌آوری اطلاعات ذکر شود. در صورتی که مقاله‌ دارای پرسشنامه یا چک ‌لیست است، ضمیمه کردن آن الزامی است. در مورد پرسشنامه‌های استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات آن کافی است.
ملاحظات اخلاقی: در این بخش، در مقالات پژوهشی می­ بایست کد تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه یا سازمان مربوطه و ملاحظات اخلاقی رعایت شده درج گردد.
یافته‌­ها: در این بخش خلاصه‌ای از یافته‌های کلیدی و یا نتایج مرتبط با اهداف پژوهش ارائه می‌گردد. گزارش یافته‌های پژوهش به زبان گذشته صورت گرفته و از مقایسه و تفسیر یافته‌ها در این بخش خودداری گردد.
از جدول و نمودار با حداقل تعداد ممکن استـفاده شود. عنوان جدول، بالای آن و در نمودار، زیر آن قرار گیرد (با ذکر شماره). با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید پرهیز نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ بایستی جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله آورده شده و شماره‌گذاری گردد . کیفیت تصاویر ارسالی مطلوب باشد و با حجم dpi 250 در قسمت مربوطه بار گذاری گردد.
بحث: در این بخش چگونگی ارتباط یافته های این مطالعه با یافته­ های سایر پژوهش ها و نظریه های موجود بیان می­ گردد؛ پاراگراف اول باید با پاسخ به سوال اصلی پژوهش شروع شده و مهمترین یافته مطالعه را بیان نماید.
سپس یافته‌های اصلی به‌دست آمده در یک تا دو پاراگراف با نتایج سایر تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی مقایسه و بحث و تفسیر گردد. در پاراگرف بعدی، موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج، نقاط قوت و محدودیت های پژوهش، پیشنهاد یا توصیه برای تحقیقات آتی و در مجموع ارایه آن‌چه که در نتیجه انجام این تحقیق به علم اضافه شده است به‌­طور خلاصه شرح داده می‌شود.
نتیجه­‌گیری: مقاله باید با یک نتیجه گیری روشن و مختصر در ارتباط با سوال یا اهداف پژوهش، به طوری که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، خاتمه یابد
تقدیر و تشکر: این قسمت باید حامی مالی مقاله و منبع تأمین حمایت مالی را نیز دربرگیرد
تضاد منافع
سهم نویسندگان
منبع
هر مقاله پژوهشی اصیل باید حداقل و حداکثر بین 15 تا 50 منبع داشته باشد (همه منبع‌ها باید انگلیسی باشند).
مطالعات مشاهده‌ای
مطالعات گروهی، کنترل موردی، و مقطعی باید بر اساس دستورالعمل STORBE و چک لیست ذیل تنظیم گردند: چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، منابع، و جداول و اشکال. چکیده مقاله شامل قسمت های: "عنوان ، مقدمه، روش کار، نتایج، و نتیجه گیری" بایستی در صفحه اول مقاله نگاشته شود (حداکثر 350 واژه). ضمناً متن اصلی (شامل خلاصه و منابع) نباید بیشتر از 3500 واژه باشد.
کارآزمایی بالینی
مقالات تحقیقاتی اصلی که یک آزمایش کنترل شده تصادفی را گزارش می کنند، باید مطابق با دستورالعمل CONSORT آماده شوند. محققینی که علاقمند به چاپ گزارشات آزمایشات بالینی خود در مجله عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی هستند، ملزم به ثبت مطالعات در سامانه ثبت کارآزمایی های بالینی سازمان بهداشت جهانی یا کمیته بین المللی ویراستاران مجله پزشکی هستند. همچنین سامانه ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) نیز به عنوان یک گزینه مورد تایید سازمان بهداشت جهانی برای این منظور قابل استفاده است. بدیهی است، مقالاتی که فاقد کد ثبت باشند در فرایند داوری قرار نمی­‌گیرند.
مقاله مروری (Review Article)
مقالات مروری در مجله عصب‌روان‌شناسی بالینی سه نوع می باشند:
 1. مرور نظام‌مند و متاآنالیز (Systematic Review and Meta-Analysis)
 2. مرور نظام‌مند بدون انجام متاآنالیز (Systematic Review)
 3. مقالات مروری بدون انجام مرور نظام‌مند (Narrative Review)
الف: اگر مقاله شما مرور نظام‌مند و متاآنالیز است باید:
 1. برای نگارش مقاله از راهنمای PRISMA استفاده نمایید و تمامی بخش‌های منطبق با این راهنما را در مقاله خود گزارش نمایید.
 2. حداکثر تعداد واژگان 4000 واژه است.
 3. می‌توان از شکل، جداول و نمودار استفاده کرد.
 4. تعداد منابع مورد استفاده سقف ندارد ولی ترجیحا بیش از 100 منبع نباشد (از آن جایی‌که مقاله مروری حداقل باید 3 منبع خود-استنادی از نویسنده مسئول داشته باشد، لطفا این منبع‌ها را به صورت آندرلاین در منبع‌های پایانی مشخص نمایید) (همه منبع‌ها باید انگلیسی باشند).
ب: اگر مقاله شما مرور نظام‌مند بدون انجام متاآنالیز (Systematic Review) است:
        *مقاله باید شامل بخش‌های زیر باشد: 
 • عنوان (در عنوان واژه Systematic Review قید شود)
 • چکیده ساختارمند داشته باشد (زمینه و هدف، مواد و روش‌ها، ملاحظات اخلاقی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری، واژگان کلیدی)
 • مقدمه
 • مواد و روش‌ها (بر اساس راهنمای PRISMA فلوچارت تهیه شود). راهبرد جستجو، واژگان کلیدی مورد استفاده، پایگاه‌های مورد جستجو و ... مشخص شوند.
 • ملاحظات اخلاقی
 • یافته‌ها (بیان مفاهیم و مطالب اصلی با استفاده از عناوین مورد نیاز (Heading and subheading) یا همان تیتربندی مطالب می‌تواند انجام شود).
 • بحث
 • نتیجه‌گیری
 • تشکر و قدردانی
 • سهم نویسندگان
 • تضاد منافع
 • منابع
 1. حداکثر تعداد واژگان 4000 واژه است.
 2. می‌توان از شکل، جداول و نمودار استفاده کرد.
 3. تعداد منابع مورد استفاده سقف ندارد، ولی ترجیحا بیش از 100 منبع نباشد.
 4. حداقل 3 تا از منابع مورد استفاده از نویسنده مسوول و کاملا مرتبط با موضوع باشند (از آن جایی‌که مقاله مروری حداقل باید 3 منبع خود-استنادی از نویسنده مسئول داشته باشد، لطفا این منبع‌ها را به صورت آندرلاین در منبع‌های پایانی مشخص نمایید) (همه منبع‌ها باید انگلیسی باشند).
ج: اگر مقاله شما مروری و بدون انجام مرور نظام‌مند یا Narrative Review باشد:
       *مقاله باید شامل بخش‌های زیر باشد: 
 • عنوان
 • چکیده بدون ساختار
 • مقدمه
 • بیان مفاهیم و مطالب اصلی با استفاده از عنوان مورد نیاز (Heading and subheading) یا همان تیتربندی مطالب
 • ملاحظات اخلاقی
 • نتیجه گیری
 • تشکر و قدردانی
 • سهم نویسندگان
 • تضاد منافع
 • منابع
 1. حداکثر تعداد واژگان 4000 واژه است.
 2. می‌توان از شکل، جداول و نمودار استفاده کرد.
 3. تعداد منابع مورد استفاده سقف ندارد، ولی ترجیحا  از 100 منبع تجاوز نکند.
 4. حداقل 3 تا از منابع مورد استفاده از نویسنده مسوول و کاملا مرتبط با موضوع باشند (از آن جاییکه مقاله مروری حداقل باید 3 منبع خود-استنادی از نویسنده مسئول داشته باشد، لطفا این منبع‌ها را به صورت آندرلاین در منبع‌های پایانی مشخص نمایید) (همه منبع‌ها باید انگلیسی باشند).

گزارشات کوتاه
مقالات تحقیقاتی می توانند با فرمت گزارش کوتاه منتشر شوند. چکیده بدون ساختار در این بخش نباید بیشتر از 150 واژه باشد. ساختار نسخه اصلی بایستی حاوی حداکثر 1500 واژه باشد. جداول و اشکال باید محدود به 2 مورد شود و منابع نباید بیش از 15 مورد باشند (کد اخلاق برای این دسته از مقالات الزامی و اجباری است).
نامه به سردبیر (Letter to Editor)
تمام مراسلات برای چاپ در نظر گرفته خواهند شد، اگر شامل انتقاد سازنده روی مقالات قبلی چاپ شده در مجله عصب‌روان‌شناسی بالینی باشند. در تمامی موارد حق پاسخ‌دهی برای نویسندگان محفوظ خواهند بود. همچنین گزارشات تحقیقات محدود می‌توانند در قالب یک نامه ارسال گردند. نامه به سردبیر معمولا در رابطه با یک موضوع خاص و یا در مورد موضوعی که در شماره های قبلی مجله چاپ شده است نوشته می شود. نامه به سردبیر شامل عنوان، متن مقاله، تضاد منافع و منبع است و فاقد چکیده، جدول، شکل یا نمودار  است. طول نامه باید بین 700 تا 1000 واژه باشد. حداکثر تعداد منبع‌ها باید 20 منبع باشد.
دیدگاه (Commentary)
جهت بحث و اظهار نظر درباره یک موضوع خاص در نظر گرفته شده است که اگر اصل مقاله به زبان فارسی باشد فقط خلاصه مقاله انگلیسی ضروری است. لازم است تعداد واژگان آن بدون احتساب منابع 1000 تا 2500 باشد.
پیوست 
تعارض منافع
از نویسندگان انتظار می رود که هر گونه منبع پشتیبانی یا ارتباطات تجاری که ممکن است تعارض منافع را در ارتباط با مقاله ارسالی در بر داشته باشد شفاف سازی نماید. تمام منابع مالی حمایت کننده کار بایستی در بخش پیوست انتهای نسخه اصلی بیان شوند.
مشارکت‌های مالی سازمان‌ها یا نهادهای مختلف در تمامی مسائل مربوط به تحقیق )به طور مثال استخدام، مشاوره، مالکیت استخدام و بهره‌های دیگر سهامی، ترتیب بندی ثبت اختراع در صدور مجوز( باید به عنوان تعارض منافع در انتهای فایل متن نسخه اصلی ذکر شود.
مشارکت نویسندگان
بر اساس پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجلات پزشکی احراز سمت نویسندگی مقالات علمی به طور خلاصه منوط به داشتن شروط چهار گانه ذیل به طور همزمان است:
 • کمک قابل توجه در طراحی مطالعه و تحلیل یا تفسیر داده های آن؛
 • تهیه پیش نویس مقاله یا اصلاح نمودن آن؛
 • تصویب نهایی نسخه آماده شده برای چاپ و
 • پاسخ گو بودن در تمام جنبه های پژوهش.
تقدیر و تشکر
در این بخش نویسندگان می‌توانند از تامین‌ کنندگان نیازهای مالی و امکانات تحقیق و یا افراد دیگری که در انجام تحقیق کمک یا مشارکت نموده‌اند، تشکر و قدردانی نمایند. در انتهای متن مقاله تحقیقی، باید نام موسسه‌ای که مطالعه در آن انجام شده و یا حمایت مالی نموده است، ذکر گردد. همچنین، هر یک از نویسندگان بایستی هر نوع منافع مادی و معنوی دخیل در ارائه مقاله و یا انجام پژوهش را قید نمایند (تعارض منافع).

شیوه تنظیم منابع 
پیشنهاد می‌شود منابع با استفاده از افزونه نرم‌افزار اندنوت در نرم‌افزار مایکروسافت آفیس نوشته شود. راهنمای استفاده از نرم افزار اندنوت را از اینجا می‌توانید دانلود کنید.
به شکل گروهی لینک (DOI) منابع خود از اینجا دریافت کنید.
در صورتی که مقاله مستخرج از پایان‌نامه دانشجویی است، مشخصات و شماره پایان‌نامه ذکر شود. 
تنها باید منابع مرتبط ذکر گردند. مسئولیت صحت منابع بر عهده‌ نویسنده است. سبک نگارش منابع مجله مطابق با استاندارد های کمیته بین المللی ناشران مجله پزشکی است. منبع‌نویسی در متن به ترتیب ورود در متن با شماره‌گذاری داخل پرانتز مشخص شوند. بدیهی است، تعداد منابع مورد استناد در متن مقاله باید با فهرست منابع همخوانی داشته باشد. تمامی منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شوند. در مورد منابع فارسی، حتماً منبع باید به صورت انگلیسی ارائه شود و در انتهای آن در داخل کروشه واژه [Persian] قید شود. منابع باید به ترتیب شماره در صفحه‌ای جداگانه به صورت یک خط در میان لیست گردند.
نحوه نگارش و تنظیم منابع مطابق با فرمت ونکوور در نرم‌افزار اندنوت است. مثال‌هایی از نحوه نگارش منابع در زیر آورده شده است:
مقاله: نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)، عنوان کامل مقاله، مخفف نام مجله (حروف ایتالیک)، سال انتشار، شماره مجله: صفحه شروع و پایان مقاله. مثال:
در صورتی که تعداد نویسندگان مقاله 6 نفر یا کمتر باشد، نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک تمامی نویسندگان ذکر می گردد:
Stratton SJ. Should Helicopters Dispatched for EMS Trauma Response Be Grounded? Ann Emerg Med. 2013; 61 (2): 167–74. [Link]
 
در صورتی که تعداد نویسندگان مقاله بیش از 6 نفر باشد، به شرح زیر عمل می شود:
Newgard CD, Schmicker, RH, Hedges JR, et al. Emergency medical services intervals and survival in trauma: assessment of the “golden hour” in a North American prospective cohort. Ann emerg med. 2010; 55 (3):235-46. [Link]
-  Article In press
Sakles JC, Patanwala AE, Mosier JM, Dicken, JM. Comparison of video laryngoscopy to direct laryngoscopy for intubation of patients with difficult airway characteristics in the emergency department. Int Emerg Med. 2013. [In press]. [Link]
- Article In other language
Gholami A, Barati M, Vahdani M, Vahdani H, Karimi M. Pattern of Empirical Antibiotic Administration in Emergency Department of an Educational Hospital in Tehran. Razi Journal of Medical Sciences. 2011; 18(82):17-23. [Link] [Persian].
کتاب:
Marx JA, Hockberger RS, Walls RM, Adams GA. Rosen's emergency medicine: concepts and clinical practice. 6th ed. Philadelphia: Mosby Incorporated; 2010. p. 1215-75. [Link]
در صورتی که کتاب دارای چند فصل باشد، به‌­طوریکه هر فصل، نویسنده یا نویسندگان جداگانه داشته باشد و منظور مولف تنها اشاره به یکی از فصول کتاب است، به ترتیب زیر عمل شود:
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW. The genetic basis of human cancer. 8th edition, New York: McGraw-Hill; 2002:93-113. [Link]
Read JL. The new era of quality of life assessment. In: Walker SR, Rosser RM. Quality of Life Assessment. Key issues in the 1990s, 6th edition, Kluwer Academic Publishers: The Netherland, 1993:3-10 [Link]
کتاب ترجمه شده: 
استفاده نشود.  
مقاله چاپ شده در روزنامه:
استفاده نشود. 
مطالب برگرفته از وب سایت:
استفاده نشود. 
پایان‌نامه:
استفاده نشود.
کنفرانس به زبان فارسی:
استفاده نشود.
سایر منابع الکترونیک:
World Health Organization. Tuberculosis Facts 2008/WHO Fact Sheets on Tuberculosis and Stop TB Partnership [Internet]. 2008 Apr [cited 2011 Mar 1] http://www.who.int/tb/publications/2008/factsheet_april08.pdf
 
Institute of Medicine. Meeting 2: Impact of Pregnancy Weight on Maternal and Child Health [Internet]. 2006 May 15 [cited 2011 Mar 1] http://www.iom.edu/Activities/SelectPops/pregweightwrkshp/2006-MAY-30.aspx
Report:
MacDonald S. The state of social welfare in the UK. Report, University of Durham, UK, June 2011.
 
Patent:
Smith ST. Referencing styles for journals – a new method. Patent 12346-ZH, USA, 2011.
Jones P. Referencing styles for journals – a new method. Patent application 12346-ZHA, USA, 2011.
 
- Acts and international treaties
Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004, P.L. 108-446, 20 U.S.C. § 1401, 118 STAT. 2657 (2004). World Trade Organization. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. Accessed June 1, 2015.
 
Newspaper/magazine
Clark JM. Referencing style for journals. The Independent, 21 May 2006, p.10.
 
توجه: حداقل 40 درصد از منبع‌های مقاله باید به مقالات ISI، Pubmed و Scopus و از پنج سال اخیر (20 درصد 2 سال اخیر) استناد داده شود. منابع ذکر شده با شماره های متن مطابقت داشته و به ترتیب استفاده در متن درج شده باشد.

اشکال و جدول‌ها
اشکال و جداول بایستی در انتهای متن اصلی با عنوان بندی مناسب، اعداد فارسی، و رعایت نگارش اعداد اعشاری به صورت فارسی (مثال: نود و چهل و پنج صدم درصد باید به صورت 45/90 درصد ارائه شود؛ فرم‌های غلط: 90.45، %45/90) ارائه شوند. عکس‌ها باید به فرمت ‌jpeg باشند. در جداول توزیع فراوانی، گزارش در هر ستون به صورت: عدد (درصد) تدوین گردد. نمودارها بایستی از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. ضمنا فایل قابل ویرایش اشکال پس از پذیرش مقاله از نویسندگان جهت اصلاحات ساختاری مجله، دریافت خواهد شد.

مسئولیت پذیری و الزامات اخلاقی [نامه همراه مقاله (Cover letter)]
نویسندگان باید گواهی دهند که نسخه اصلی و هیچ محتوای مشابه دیگری در هیچ جایی و هیچ زبان دیگری ارسال و یا برای چاپ در نظر گرفته نشده است. نویسندگان مسئول پاسخگوی صحت و سقم کل کار، از ابتدا تا زمان چاپ مقاله است. نامه همراه مقاله شامل فرم تعهدنامه و کپی رایت باید همراه با مقاله ارسال گردد. این نامه می بایست توسط تمامی نویسندگان مطالعه و امضا شود. در مواقعی که یک نویسنده از فهرست نویسندگان اضافه و یا حذف می‌گردد، توافق نگاشته شده که به امضای نویسنده مسئول رسیده بایستی به دفتر مجله ارسال گردد. منابع حمایت کننده مالی پروژه باید مورد قدردانی واقع گردند.
اگر مطالعه انسانی باشد، نویسندگان باید اظهار نمایند که مطالعه توسط کمیته اخلاق تصویب شده است و فرم های رضایت نامه از افراد شرکت کننده گرفته شده است. شایان ذکر است بیان جمله‌ای مبنی بر پایبند بودن محققین به اصول بیانیه هلسینکی در تمام دوره پژوهش ضروری است. تمام مجوزهای مربوطه برای ذکر مستندات، تصاویر و جداول سایر محققین بایستی ارائه گردد.
مجله عصب‌روان‌شناسی بالینی پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل دیتاسازی، تحریف، سرقت ادبی و غیره است. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقالات پذیرفته شده به‌صورت الکترونیک منتشر می‌شوند.
 
حق چاپ 
مجله عصب‌روان‌شناسی بالینی مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این مجله به صورت آزاد در وب سایت مجله برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس است.

چک‌لیست نهایی
نویسندگان می ­بایست قبل از ارسال مقاله خود، از تنظیم و فراهم آوردن موارد زیر اطمینان حاصل نمایند:
 1. صفحه عنوان: شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مشخصات و جایگاه سازمانی نویسندگان
 2. خلاصه مقاله فارسی
 3. خلاصه مقاله انگلیسی
 4. متن مقاله بدون نام نویسندگان
 5. منابع
 6. جداول و تصاویر
 7. نامه همراه و فرم تعهدنامه مطابق با الگوی ارائه شده در سایت مجله
 
همچنین به عنوان بخشی از فرآیند ارسال مقاله، نویسندگان ملزم به رعایت مفاد ذیل هستند:
 • نسخ ارسالی در هیچ مجله ای به زبان فارسی یا زبان دیگری در مرحله داوری یا چاپ نیست.
 • متن با رعایت تمامی اصول نگارش مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تهیه شده است.
 • کلیه تعارض منافع مربوط به مطالعه حاضر در متن تصریح شده است.
 • سهم هر یک از نویسندگان در شکل گیری مطالعه حاضر، در قسمت ضمائم در انتهای متن اصلی مشخص شده است.
 • تمام نویسندگان اذعان می دارند که تمام بخش های نسخه ارائه شده بدون داده های جعلی نگاشته شده است و فاقد اطلاعات تحریف‌شده شامل دستکاری فریبنده، تصاویر جعلی و سرقت علمی - ادبی است.
 • منابع تامین مالی پژوهش حاضر در بخش ضمائم، معین و شفاف سازی شده است.
اصلاح مقاله پس از داوری
از نویسندگان محترم درخواست می شود پس از دریافت نظرات داوران، موارد اصلاحی را در فایل مقاله های‌لایت (رنگی) کرده و نیز به همراه مقاله یک نامه همراه در پاسخ به تک تک نظرات داور تهیه نموده و ارسال نمایند. بدیهی است در غیر این صورت مقاله مورد بازبینی قرار نخواهد گرفت. 
 
رعایت حریم خصوصی
اسامی، آدرس، ایمیل و سایر اطلاعات مخاطبین مجله اعم از خوانندگان، نویسندگان و ویراستاران در وب سایت مجله محرمانه بوده و به طور انحصاری برای اهداف این مجله استفاده خواهند شد و برای هیچ منظور دیگری در دسترس نخواهند بود. هویت نویسندگان و داوران محفوظ خواهد ماند. مقاله ارسالی تنها برای داوران و هیات تحریریه قابل رویت است.

دفعات مشاهده: 2149 بار   |   دفعات چاپ: 187 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی است.

طراحی و برنامه‌نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | Journal of Clinical Sport Neuropsychology

Designed & Developed by : Yektaweb