مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/26 | 
درباره نشریه 
روان‌شناسی ورزش و تمرین یکی از گرایش‌های اصلی رشته روان‌شناسی است که به کاربرد و گسترش نظریه‌های روان‌شناختی برای درک و بهبود رفتار انسان در ورزش و تمرین می‌پردازد. روان‌شناسی بالینی ورزشی زیرمجموعه‌ای از روان‌شناسی بالینی است که بر افراد شاغل در ورزش تمرکز دارد. عصب‌روانشناسی شاخه‌ای از علم است که به مطالعه فرآیندهای فیزیولوژیکی سیستم عصبی و ارتباط آن با رفتار، شناخت و هیجان در افراد با کارکرد بهنجار و نابهنجار و بدکاری‌های مرتبط با آسیب مغزی می‌پردازد.
مجله عصب‌روان‌شناسی بالینی ورزشی یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که به صورت خصوصی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث عصب‌روان‌شناسی بالینی ورزشی پایه‌گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های عصب‌روان‌شناسی بالینی ورزشی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقاله‌هایی با کیفیت است که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه‌ها را گزارش می‌دهند. به‌منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته‌های پژوهشی، با چشم‌انداز نمایه شدن در پایگاه‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه‌گذاری شده است.
این نشریه که به‌شکل خصوصی و آنلاین منتشر می‌شود با هدف انتشار مقاله‌های تخصصی علمی و پژوهشی در هدف‌ها و محورهای زیر در سال هزار و چهارصد فعالیت خود را شروع کرده است. 

نشانی مطلب در وبگاه مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی:
http://jcsnp.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب