مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی- فراخوان ارسال مقاله
فراخوان ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/1 | 
مفتخریم از شما دعوت کنیم تا دست‌نویس خود را به مجله عصب‌روان‌شناسی بالینی ورزشی ارسال کنید تا در این مجله علمی مورد بررسی و داوری قرار گیرد. این مجله از مقاله‌های اصیل پژوهشی، مقاله‌های مروری، گزارش‌های کوتاه، مطالعه موردی، و نامه به سردبیر استقبال می‌کند. هدف اصلی این مجله فراهم آوردن فرصتی برای ذینفعانی مانند دانشگاهیان، متخصصان، پژوهشگران، سیاست‌گذاران، دانشمندان و متخصصان است تا در اثرهای نوآورانه مشارکت داشته و اندیشه‌های نوین را در محور‌های روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی ورزشی یا عصب‌روان‌شناسی را مورد توجه قرار می‌دهد. 
نشانی مطلب در وبگاه مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی:
http://jcsnp.ir/find.php?item=1.119.25.fa
برگشت به اصل مطلب