مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی- ‌پایگاه‌های نمایه‌کننده
‌پایگاه‌های نمایه‌کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/27 | 
مجله عصب‌روان‌شناسی بالینی ورزشی در پایگاه‌های زیر نمایه شده است: همچنین مجله قصد دارد فرآیند نمایه‌سازی مقاله‌ها را در پایگاه‌های زیر انجام دهد: 
نشانی مطلب در وبگاه مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی:
http://jcsnp.ir/find.php?item=1.115.17.fa
برگشت به اصل مطلب