Close

Logo

مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی

هیئت تحریریه
دکتر علی‌رضا بهرامی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکafbahramyyahoo.com
رشته تحصیلیروان‌شناسی ورزش
پست سازمانیدانشیار
محل خدمتگروه روان‌شناسی ورزش، دانشگاه اراک
  
 
آخرین بروزرسانی1400/8/5

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: